Stiftung Ettersberg · Europäische Diktaturforschung · Aufarbeitung der SED-Diktatur · Gedenkstätte Andreasstraße

Dr. Jochen Voit

Dr. Jochen Voit

Leiter der Gedenkstätte

Andreasstraße 37a
99084 Erfurt

Tel. 0361/219212-12
Mob. 0151/58754015
E‑Mail voit@stiftung-ettersberg.de